Zakonom o hemikalijama uređuju se:
• Integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet;
• Uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija;
• Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija;
• Klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija;
• Dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;
• Stavljanje u promet detergenta;
• Integrisano upravljanje hemikalijama;
Savetnik za hemikalije;
• Sistematsko praćenje hemikalija;
• Dostupnost podataka;
• Nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.

Osnovni cilj donošenja Zakona o hemikalijama je:
• uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije
• osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama i proizvodima sa zemljama EU i drugim zemljama
• osiguranje konkurentnosti privrede i podsticanje razvoja bezbednijih alternativa