Zakonom o biocidnim proizvodima uređuju se:
• Liste aktivnih supstanci;
• Postupci donošenja akata na osnovu kojih se biocidni proizvodi stavljaju u promet;
• Istraživanje i razvoj biocidnih proizvoda;
• Ograničenja i zabrane stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda;
• Registar biocidnih proizvoda;
• Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje, reklamiranje i bezbednosni list biocidnog proizvoda;
• Bezbedno korišćenje biocidnih proizvoda;
• Nadzor i druga pitanja;