Vrste biocidnih proizvoda:

 1. Dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu;
  • Biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi (PT 1)
  • Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i u objektima javnog zdravlja (PT 2)
  • Biocidni proizvodi za higijenu u veterini (PT 3)
  • Dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (PT 4)
  • Dezinficijensi za vodu za piće (PT 5)

 2. Konzervansi;
  • Konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda (PT 6)
  • Konzervansi za zaštitu filmova (PT 7)
  • Konzervansi za zaštitu drveta (PT 8)
  • Konzervansi za zaštitu vlakna, kože, gume i polimernih materijala (PT 9)
  • Konzervansi za zaštitu u građevinarstvu (PT 10)
  • Konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima (PT 11)
  • Slimicidi (PT 12)
  • Konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala (PT 13)

 3. Biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina;
  • Rodenticidi (PT 14)
  • Avicidi (PT 15)
  • Moluskocidi (PT 16)
  • Piscicidi (PT 17)
  • Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara (PT 18)
  • Repelenti i atraktanti (PT 19)

 4. Ostale vrste biocidnih proizvoda;
  • Konzervansi za hranu ili hranu za životinje (PT 20)
  • Sredstva za suzbijanje obrastanja (PT 21)
  • Tečnosti za balsamovanje i prepariranje (PT 22)
  • Proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka (PT 23)