Do 31. marta tekuće godine proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik imaju obavezu podnošenja prijave Agenciji za hemikalije radi upisa u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini.

Ko ima obavezu dostavljanja podataka za upis u Registar hemikalija?
Obavezu upisa hemikalija u Registar hemikalija imaju: proizvođač, uvoznik i dalji korisnik, tj. pravno lice koje kao prvo u lancu snabdevanja stavlja hemikalije u promet.

Koje hemikalije se upisuju u Registar hemikalija?
U Registar hemikalija se upisuju hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne.

Koji su izuzeci od upisa u Registar hemikalija?
U Registar hemikalija se ne upisuju hemikalije koje se na godišnjem nivou stavljaju u promet u količinama koje su ispod donje granice propisane Pravilnikom o Registru hemikalija ("Službeni glasnik RS", broj 100/11, 16/12 i 47/12) hemikalije koje se ne mogu svrstati ni pod jedan od carinskih tarifnih brojeva datih u Prilogu 1 Pravilnika o Registru hemikalija, kao ni hemikalije koje se u finalnom obliku stavljaju u promet kao:
• biocidni proizvodi;
• lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini;
• sredstva za zaštitu bilja;
• hrana, prehrambeni aditivi i arome;
• hrana za životinje i aditivi za tu hranu.
• kozmetički proizvodi;